Building Intelligence Services

Digitaal gebouwdossier

Uw complete gebouwdossier altijd bij de hand, op kantoor of op locatie op de tablet. Tekeningen, gebruiksinstructies, contactpersonen. Actueel inzicht in uw gebouwen, voor vastgoedbeheerder of servicemonteur.

Kwaliteits-borging

De belangrijkste wijziging in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een omkering van de bewijslast. Aannemers moeten immers aantonen dat de geïnstalleerde installaties presteren in plaats van de huidige situatie waarbij de koper zegt wat er niet deugt. JUNO LINK maakt kwaliteitsborging eenvoudig. Met protocollen die het bouwproces beter vastleggen, met foto’s en bonnen.

Kwaliteit management systeem

KAM is de afkorting van Kwaliteit, Arbo en Milieu. In uw digitale KAM-handboek wordt het management systeem van de organisatie beschreven, worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd en wordt nadrukkelijk vastgelegd hoe de processen binnen de organisatie samenhangen en welke procedures er gevolgd moeten worden.

Laatste berichten

Private kwaliteitsborging in nieuwe wet

Tags : 

Private kwaliteitsborging in nieuwe wet Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuwe stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland. Kern is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen.

Read More

JUNO LINK biedt meer Building Intelligence Services